Patent Ödülü
Bu buluş, GSM (Global System for Mobile Communications (Mobil iletişim için Küresel Sistem)) şebekesindeki baz istasyonları arasında hiyerarşik bağlantıların belirlenmesinde kullanılan bir sistem (1) ve yöntem (100) ile ilgilidir. Sistem (1) en az bir baz istasyonu (2), radyo link bağlantısı ve/veya fiber/kablo bağlantısı ile baz istasyonlarının (2) bağlandığı en az bir baz istasyonu kontrol birimi (3), baz istasyonu kontrol biriminin (3) iletişimde olduğu en az bir ana kontrol birimi (4), baz istasyonlarının (2) birbirleri olan konum bilgilerine göre bağlantı seviyelerine dair verilerin ve yakın uç, uzak uç konum bilgilerinin saklandığı en az bir veri tabanı (5) ve veri tabanında (5) saklanan baz istasyonları (2) arasındaki bağlantı seviyelerine göre özyinelemeli olarak zincirleme bir baz istasyonu (2) ağaç bilgisi çıkaran bir seviye belirleme birimi (6) içermektedir.
 
 
 
NETCOSET