Network Çözümleri

 

 

Süper sunucularınız, en son teknolojilere sahip bilgisayarlarınız, en yeni ve en güvenli uygulamalara sahipsiniz. Ancak tüm bu birimler birbirleri ile iletişim içerisinde değillerse kurumunuz için çok fazla bir şey anlam ifade etmeyecektir. Günümüz çalışma koşulları kurumları bilgiye hızlı ulaşmayı, ulaşılan bilgiyi kurum yada ortak çalışılan noktalarla en hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasına zorluyor. Network alt yapınız sağlıklı çalışmıyor, diğer şubelerinizle bağlantılarınız kötü yada yoksa rakiplerinizin arkasında koşuyorsunuz demektir.

 

Kurumunuzun sahip olduğu iletişim ağları ( Yerel ağlar, geniş ağlar, ses ve görüntü iletişimi, kablosuz ağlar ) ne kadar güçlü, yaygın ( kurum içerisinde bile ) ve sağlıklı kurulmuş ve yönetilebiliyorsa sahip olduğunuz bilgisayar, sunucu ve diğer veri işleme ve veriye ulaşma birimlerinizden o kadar üst seviyede verim alacaksınız demektir. Ağ yapınızdaki aksaklıklar kurumunuzda yer alan departmanların verimini beklenenden daha fazla düşürecektir.

Netcoset marka bağımsız yapısı ile en uygun ve en doğru ürünü konumlandırarak sorunsuz ağ yapıları üzerinde daha verimli çalışma imkanları sunmaktadır.

 

Yapısal/Akıllı Kablolama


Yapısal/akıllı kablolama, akıllı bina çözümlerinde vazgeçilmez bir altyapı ihtiyacıdır. Bir yerel alan ağı aktif ve pasif bileşenlerden oluşur. Pasif bileşenler, yapısal kablolama bileşenleridir ve kablo, priz, patch kablo (kabinetler içerisinde aktif cihazlarla pasif bileşenlerin bağlanmasında kullanılan iletişim ağı kabloları), patch panel (kabinetler içerisinde aktif cihazların birbirine bağlanmasını sağlayan priz grubu) gibi elemanlardan oluşur. Kablo, patch panel ve priz gibi parçalar sabit; patch kablolar ise sistemin hareketli kısımlarıdır.

Yapısal kablolama sayesinde, kullanıcıların yer değiştirmeleri sonucu onlarca metre kablonun yeniden çekilmesi yerine patch kablolar başka prize ve başka bir patch panel portuna takılır.
Binada katlar arasındaki bağlantılar, mesafeden doğabilecek kısıtlamaları ortadan kaldırmak üzere, fiber optik kablolarla sağlanır. Yatayda yapılan bağlantılar ise bakır kablolar aracılığıyla yapılmaktadır. Kampüs ortamlarında mesafe, düşünülen haberleşme hızı ve maliyetlere bağlı olarak multimode fiber optik kablolar kullanılır. Bu kabloların yetersiz kaldığı mesafelerde, bağlantılar singlemode fiber optik kablolar üzerinden yapılmaktadır. Maliyet gözönüne alındığında, hız ihtiyacından fedakârlıkta bulunmanın mümkün olduğu kısa mesafelerde, bakır kablolarla bağlantı yapmak tercih edilebilmektedir.
 
 

Güvenlik

Güvenlik, Internet Ekonomisi'ni olanaklı kılan bir özelliktir ve e-iş stratejilerinin temel bileşenlerinden biri olmak zorundadır. Kuruluş ağı yöneticileri ağlarını daha fazla kullanıcıya ve uygulamaya açtıkça daha büyük riskler alırlar. Organizasyonlar bu riskleri alırken, güvenlik duvarı, Güvenlik Saldırı Algılama Sistemleri ve Sanal Özel Ağ ürünleri e-iş çözümlerinin başarılı ve güvenli kurulumunu sağlamaktadır. Güvenliğin esas amaçlarından biri de kurumlar için kritik olan verilerinin de korunmasıdır.

Güvenlik Çözümlerimizi iki ana başlık altında topluyoruz:
 • İletişim Ağı Güvenliği
İletişim ağları üzerinde kimlik sorgulama, çevre güvenliği, güvenli bağlantı modelleri, atak tespiti ve güvenlik politakası yönetimi çözümlerimizi içermektedir
 • Veri Güvenliği
Kurumların e-posta ve iş uygulamaları üzerindeki verilerin içerik güvenliğinin sağlanması ve viriuslerden korunmayı içeren çözümlerimiz içermektedir.

 

İletişim Ağı Güvenliği

İletişim Ağ'ların korunmasını sağlamak için her ağın beş alanda güvenlik bileşenlerine sahip olması gerekiyor:
 1. Kimlik Sorgulama,
 2. Çevre Güvenliği,
 3. Güvenli Bağlantı,
 4. Atak Tespiti
 5. Güvenlik politikası yönetimi.
 
İletişim Ağı
Günümüzde İletişim ağı teknolojilerinin gerekliliği değil, sağladığı avantajlardan nasıl yararlanılacağı önem kazanmıştır. Bunlar,
 • Maliyet avantajı,
 • İş Sürekliliği
 • Bilgilere her an ve heryerden hızlı şekilde erişim
Kurumların kendi sektörlerinde rekabetçi olabilmesi için iletişim ağları, günümüzde maliyet avantajı sağlayabilecek şekilde kuruma özel olarak tasarlanması gerekir hale gelmiştir.
Günümüzde iletişim ağlarının 3 temel özelliğe sahip olması gerekmektedir.
 • Sürekli
 • Güvenli
 • Mobil
Sürekli İletişim Ağı: Sürekli bir iletişim ağı, kurumların iş sürekliliğini sağlayan bir altyapıdır. Kurumların kendi işlerinin aksamasını önlemek amacı ile iletişim ağı altyapısı, kurumların kendi ana işlerine göre önceliklendirilmiş olarak tasarlanması gerekmektedir.
Güvenli İletişim Ağı: İletişim ağı atyapısı globalleşen dünyamızda dış dünya ile haberleşmek zorundadır. Bu haberleşmenin rekabetçi ortamda güvenli bir şekilde yapılması şarttır. Bu amaçla iletişim ağları, dışarı ile iletişime açık ve saldırılara kapalı bir şekilde tasarlanmalıdır.
Mobil İletişim Ağı: Günümüzde bilgilere her lokasyondan hızlı bir şekilde ulaşılmak isteniyor. Bilgilere hızlı ve lokasyon bağımsız olarak ulaşım, kurumların verimliliğini ve esnekliğini artırmaktadır. Bu sebeple mobil uygulamalar hızla gelişmektedir. Kurum içinden ve dışından bilgilere ulaşım sağlayan iletişim ağları kurumların karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.

 

Ses ve Veri Entegrasyonu

İletişim ağları üzerinden haberleşmede, günümüzde IP protokolü standart hale gelmiştir. Coğrafi olarak dağılmış ofisleri olan kurumlar, ofisleri ile haberleşme amacı ile iletişim ağlarını oluşturmaktadır. Mevcut iletişim ağı kaynaklarından alınan verimi en üst düzeye çıkarmak amacıyla, veri iletimi yapılan iletişim hattı üzerinden ses iletiminin de yapılması işletim maliyetlerinin azaltılmasına ve yapılan teknolojik yatırımın geri dönüşünü sağlamaktadır. Ofisler arası telefon görüşmelerinin geniş alan iletişim ağı üzerinde IP protokolu kullanılarak sağlanması, kurumlarının telefon giderlerinde ciddi azalma sağlanmaktadır. Netcoset uzman ekibi ile müşterilerinin veri iletişim ağları ile ses entegrasyonu başarı ile yapmaktadır.
 

 

Kablosuz İletişim Ağları

Günümüzde bilgilere her lokasyondan hızlı bir şekilde ulaşılmak isteniyor. Bilgilere hızlı ve lokasyon bağımsız olarak ulaşım, kurumların verimliliğini ve esnekliğini artırmaktadır. Bu sebeple mobil uygulamalar hızla gelişmektedir. Kurum içinden ve dışından bilgilere ulaşım sağlayan iletişim ağları kurumların karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
Netcoset, müşterilerinin kendi iş alanlarında daha rekabetçi olmalarını sağlayan ve çalışanlarının verimliliğini artıracak her türlü teknolojik çözümü sunmayı görev edinmiştir. Bu amaçla NETCOSET, kablosuz iletişim ağı çözümleri ile müşterilerine katma değerli hizmetler sunmaktadır.
Kablosuz ağ çözümleri ile kablolu ağınızın kapsam alanını genişletebilir, yeni ofisleriniz veya geçici çalışma gruplarınız, mobil çalışanlarınız için anında ağ erişimi sağlanabilmektedir.
Kablosuz iletişim ağlarının avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
 • Bina içerisinde tüm şirket çalışanlarına haraket özgürlüğü sağlanabilmekte ve kabloya bağımlı kalmadan istenilen yerden şirket kaynaklarına ulaşmak mümkün olmaktadır.
 • Yapısal kablolama olmayan veya yapılamayan durumlarda sürekli iletişimin sağlanması mümkün olabilmektedir.
 • Oteller, tatil köyleri, kütüphaneler, konferans salonları, fuarlar, üniversite, kampüs, havaalanı gibi ortamlarda her yerden mobil internet erişimi sağlanmaktadır.
 • Binalar arası 11 Mbps veya 54 Mbps hızlarında yüksek hızlı link'lerle karasal bağlantıların alternatifi olmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
NETCOSET